Parkeergarage met parkeerservice en parkeerplaatsen bij vliegveld Düsseldorf
Terwijl U op reis bent, zorgen wij voor Uw auto. Voor absoluut faire prijzen!          
Home Button
Anfahrt Button
Sicherheit Button
Reservierung Button
Preise Button
Gästebuch Button
Impressum Button
AGB Button
FAQ Button
        deutsch
        nederlands
        español
        english
 


Telefonische aanvragen of aanvragen per e-mail kunnen alleen in het Duits of het Engels worden gesteld.

Algemene voorwaarden van de firma Antifora – KParking-Parkservice

1. Tot stand komen van het parkeercontract
Met de overgave van het voertuig onder de hoede van het personeel van de firma Antifora – KParking-Parkservice en de overgave resp. het in ontvangst nemen van de parkeerkaart, komt een parkeerovereenkomst tot stand. Het voertuig mag niet hoger zijn dan 2.00 meter.

2. Duur van de parkeertijd, gevolgen van het overschrijden van de overeengekomen tijdPandrecht verhuurder
De maximale parkeertijd bedraagt twee maanden. Met een voorafgand schriftelijke overeenkomst, is ook een langere parkeertijd mogelijk. Indien het voertuig niet binnen vier weken na aflopen van de overeengekomen parkeertijd wordt afgehaald, is de firma Antifora – KParking-Parkservice bevoegd d.m.v. een schriftelijke aankondiging na noch twee maanden het voertuig bij opbod te laten verkopen. De opbrengst wordt na aftrek van de ontstane kosten en huurrente voor de totale duur dat het voertuig geparkeerd was, aan de bezitter ter beschikking gesteld. Indien de opbrengst de ontstane kosten en huurrente niet dekt, is de bezitter resp. de persoon die het voertuig heeft afgeleverd, verplicht de verschilsom aan de Fa. Antifora KParking-Parkservice te vergoeden. Bij verlies van de parkeerkaart gelden altijd de de verhuurder tot beschikking staande parkeertijden.

3. Retournering
Het voertuig kan alleen na het tonen van de geldige parkeerkaart en na vereffening van de opgelopen kosten worden afgehaald, tenzij bij de afgave een andere, schriftelijke overeenkomst werd getroffen. De firma Antifora – KParking-Parkservice is niet bevoegd het voertuig aan een persoon te geven die geen geldige parkeerkaart kan voorleggen, zonder verdere toetsing van de legitimatie. Heeft de gebruiker zijn parkeerkaart verloren, is de firma Antifora – KParking-Parkservice bevoegd de legitimatie te kontrolleren.

4. Prijzen
Per stallings- en afleveringshandeling wordt eenmalige een vergoeding voor het valet parking vermeerdert met de vergoeding voor het op dat ogenblik geldende parkeertarief voor de parkeergarage resp. parkeerplaats, geheven. De op dat moment geldige prijzen zijn op onze homepage www.k-parking.de aangekondigd.

5. Aansprakelijkheid
De verhuurder is aansprakelijk voor alle schades die door hem, zijn medewerkers of door, door hem gemachtigde personen bij het overbrengen van het voertuig naar het parkeercomplex worden veroorzaakt. De aansprakelijkheidssom is op 150.000 Euro begrensd. Hogere aansprakelijkstellingen zijn voor kosten van de huurder. Schades bij de tegenpartij die onder de wettelijke aansprakelijkheid vallen, worden alleen via de WA-verzekering van de voertuighouder afgewikkeld. Claims ten opzichte van de firma G.Antifora, die ontstaan uit schades die onder de wettelijke aansprakelijkheid vallen, worden slechts in het geval van een lagere no-claim korting ten gevolge van de veroorzaakte schade, geaccepteerd. De huurder is verplicht een schade onverwijld en, bij duidelijke schades, bij de overgave van het voertuig, te melden. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schades die door andere personen veroorzaakt worden. Dit geldt ook bij diefstal en bij het overschrijden van de toelaatbare voertuighoogte van 2.00 meter. De verhuurder is onbeperkt aansprakelijk voor contractuele en aquiliaanse schadeclaims in het geval van opzet en grove nalatigheid, alsmede in het geval van persoonlijk letsel. Dit geldt ook in het geval van plichtsverzuim door een hulpkracht of een wettelijke vertegenwoordiger. Bij geringe nalatigheid is de firma G. Antifora slechts bij het verzuimen van essentiële plichten aansprakelijk. In dit geval is de aansprakelijkheid op voorzienbare typische schades en op EUR 1.000,00 begrenst. Noch bewaking, noch bewaring maken deel uit van het contract.
Indien een voertuig door een technisch defect niet start, dan is het de verantwoordelijkheid van de klant, desbetreffende maatregelen te nemen. Indien het voertuig bij de teruggave niet start, dan kan Komfort-Parking Fa. G.Antifora niet voor optredende terugreis- of overnachtingskosten aansprakelijk worden gesteld. (Taxi, huurauto, hotel). Komfort-Parking Fa. G.Antifora aanvaard geen aansprakelijkheid voor technische of mechanische defecten (bijv. Koppeling, versnellingsbak etc.) die na de afgifte van het voertuig of voor teruggave van het voertuig zijn opgetreden. Eventueel benodigde reparaties vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant. Voertuigen die vanwegen een lege of een zwakke accu niet meer aanspringen, worden door ons overbrugd, zonder hierbij een garantie voor een latere werking af te geven. Het naderhand vervangen van de accu is uitgesloten.

De verhuurder is principieel niet aansprakelijk voor schades, ook voor die die door vreemdinwerking op de buitenparkeerplaats (niet overdakte parkeerplaats) ontstaan kunnen zijn.

6. Reserveringen
Reserveringen zijn voor ons na ontvangst van een schriftelijke bevestiging bindend. Bij annuleren van de reservering of in het gaval dat geen aanspraak gemaakt wordt op de gereserveerde parkeerplaats , ontstaan geen verdere kosten voor onze klanten. Na overgave van het voertuig aan de vertrekhal, wordt ook dan de volledige prijs berekend wanneer het voertuig voor afloop van de gereserveerde tijd wordt opgehaald.

7. Bevoegde rechter
De bevoegde rechter bevindt zich in Düsseldorf, in zover geen bindende wettelijke voorschriften dit beperken.

Stand November 2006
1 - 7 dagen slechts 38,00 € minimum tarief voor een parkeerplaats, niet overkapt elke bijkomende dag 3,00 € * Tarif A
1 - 5 dagen slechts 37,00 € minimum tarief voor een parkeerplaats in de parkeergarage elke bijkomende dag 4,00 € * Tarif A
*plus eenmalig 15 € servicekoste voor het ophalen en wegbrengen van Uw auto

    © 2006 K-Parking & Service

alle prijzen zijn inkl. 19 % BTW